Digital ansökan skolskjuts

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.

Ansökningsperioden för läsåret 2019-2020 är 1 april – 15 april 2019, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.
 
  • Alla elever inom grundskolan, grundsärskola ska ansöka om skolskjuts oavsett skäl (avstånd, trafikförhållande eller annat skäl)
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår och löpande vid förändringar
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt
  • Läs mer om Skolskjutsregler i Lekebergs kommun